ÔNG NGUYỄN THANH HẢI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 039 340 8888

 thanhhai@daiduonglong.com

TRÌNH ĐỘ - QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Cử nhân quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc Dân
  • Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
  • 2003 – 2005: Trưởng đại diện công ty nước khoáng Kim bôi Hòa bình
  • 2005 – 5/2006: Phó Giám đốc công ty cổ phần xây lắp Viễn Thông
  • 6/2006 – 4/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Viễn thông Hoàng Gia
  • 10/2015 – Nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TM và Phát triển thiết bị y tế số 1 Hà Nội
  • 1/2015 – Nay: Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ Công ty TNHH Thu hồi nợ AZ
  • 2016 – 2017: Ts Luật sư - Đoàn LS TP Hà Nội
  • 2018: Luật sư - Đoàn Luật sư Tp Hà Nội
  • Là Luật sư tư vấn các vụ việc dân sự, tham gia với vai trò tư vấn pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ việc như tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế…

ÔNG NGUYỄN TÚ ANH

Chủ tịch - Tổng Giám đốc
091 514 9999
tuanh@daiduonglong.com

ÔNG NGUYỄN TIẾN THI

PTGĐ
0399 22 66 77
thint@daiduonglong.com