0399 22 66 77

 thint@daiduonglong.com

TRÌNH ĐỘ - QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Cử nhân Công nghệ Thông tin
  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
  • Điều hành kinh doanh buôn bán máy tính, hệ thống giải trí console
  • Nguyên Cán bộ Công ty Dịch vụ Agribank - Ngân hàng Agribank
  • Luật sư Đoàn Luật sư Tp HN
  • Tư vấn tài chính ngân hàng, các vụ việc dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, công bố chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…

ÔNG NGUYỄN TÚ ANH

Chủ tịch - Tổng Giám đốc
0915149999
tuanh@daiduonglong.com