ÔNG NGUYỄN TÚ ANH
Chủ tịch HĐQT - TGĐ

TRÌNH ĐỘ - QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Thạc sỹ - Đại học Khoa học tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
  • 2002 – Nay: Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương Long – Điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty
  • 2007 – Nay : Thành viên HĐQT Công ty Cp Dịch vụ Bảo vệ AZ
  • 2013 – Nay: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Đòi nợ AZ
  • 2016 – Nay: Ts. Luật sư - Đoàn LS TP Hà Nội
  • Chuyên gia tư vấn các nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ thu hồi nợ cho các Ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước và các cá nhân…