ÔNG NGUYỄN TÚ ANH
Chủ tịch HĐQT - TGĐ

TRÌNH ĐỘ - QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Thạc sỹ - Đại học Khoa học tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
  • 2002 – Nay: Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương Long – Điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty
  • 2007 – Nay : Thành viên HĐQT Công ty Cp Dịch vụ Bảo vệ AZ
  • 2013 – Nay: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Đòi nợ AZ
  • 2016 – Nay: Ts. Luật sư - Đoàn LS TP Hà Nội
  • Chuyên gia tư vấn các nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ thu hồi nợ cho các Ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước và các cá nhân…

ÔNG NGUYỄN THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc
039 340 8888
thanhhai@daiduonglong.com

ÔNG NGUYỄN TIẾN THI

Phó Tổng Giám đốc
0399 22 66 77
thint@daiduonglong.com