Phiên đấu giá ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2020 tại xã Phan Sào Nam và xã Minh Tân

Phiên đấu giá ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2020 tại xã Phan Sào Nam và xã Minh Tân

19/05/2020
Vào hồi 08h00 ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường UBND xã..
Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)

CỘNG ĐỒNG